Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
jjo het KIND, im zijn GEDRAG JEGENS
Daar nu zuik een overtreder eene drievoudige
misdaad begaat, zoo is hij inderdaad als een
fchadelijk dier aan te merker) , dat ■ men •
moet opfluiren. Om deze reden zal ^ulk een
boos mensch voortaan tot zes jaren gevange-
nis cn arbeid veroordeeld worden. Hij, die
eene zoodanigen booswicht weet aan te too-
nen, zal eene bcloonirg van honderd gulden
genieten, met verzwijging van zijnen naam,
opdat de bloedverwanten van den verwezenen
den aanbrenger niet heimelijk mogen vervol-
gen en benadeelen."
Deze verordening fchrikte af. De bij dezel-
ve bepaalde ftraffe werd werkelijk aan eeni-
gen uitgeoefend, en de boomkweeking hadi
van nu aan^ een' gelukkigen voongang.
7. MÈN MOET OOK VOOB HET N A.-
GESLACHT PLANTEN.
Een tachtigjarige grijsaard ging boomcn
planten. Huizen bouwen , dit kon er _ nog
door, zeiden drie jongelingen uit de nab'uur-
fchap tegen elkander; maar in zulk eenen
ouderdom nog boomen te planten! Waarlijk,
de oude man moet hiet wel bij het hoofd
zijn; want, om 's Hemels wil! welke vruch-
ten hoopt hij nog van zijnen arbeid in te
oogsten? Welligt waant de man eenige hon-
derd jaren oud te zullen worden. Waarom
bezwaart hij zijn nog maar kortftondig leven
met zorge>5 voor de toekomst, die toch \ oor hem
niet wezei\ zal ? Hij moest zoo niet vooruit
werken, en zijn hoofd niet breken niet het
tockomftige, dat voor ons beftaat. Toch niet
voor u alleen, antwoordde de grijsaard. Ik
kan nu nog weldoen; ik neem die gelegen-
heid