Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
jjo het KIND, im zijn GEDRAG JEGENS
als dat der eiken, geven goed timmeriiout.
De bladeren der boomen dienen tot bemesting.
Dat is zonderling, zeide iredeüik ; dat zou
ik nooit gedacht hebben.
Gedurende dit onderhoud kw^araen zij aan
cene uitgellrekte boomkweekerij. Wat is eene
boomkweekerij? vroeg frederiic. Dat zal ik
u zeggen, antwoordde de Vader. Nadat de
verfclrillende foorten van ooft door perfing
zijn plat gedrukt, neemt men dit moes, waar-
in zich de kernen of zaden bevinden, en zaaic
hetzelve in eenen goeden bearbeiden tuin-
grond. Na eenige weken ontfpruiten deze
kernen, en weldra is het geheele land, als een
bosch, met de jonge rijsjes dezer vruchtfoor-
ten overdekt. Na twee jaren kunnen die
teedere (lammen in deze boomkweekerij wor-
den overgebragt; doch daar zij alsdan nog
wild zijn, en geen bruikbaar ooft zouden
opleveren, worden zij met rijzen van goede
en veredelde vruchtboomen, of met de knop-
pen van edele oofifoorten, gegriffeld of ingeënt,
ilet is dän, dat het fap van het Hammetje
in het i geënte rijs of den boómknop over-
gaat. Nu wast het ingeente rijs buitenge-
jneen. Na vijf of zes jaren wordt het een
aanzienlijke ("tam, die nu uitgegraven, ver-
kocht , "en op nieuws in den grond gezet
wordt, en alsdan tot eenen boorn, die vrucht-
ten geeft, opvyast. Dit brengt den lieden
T7eel voordeel aan, daar zij, op deze wijze,
alle jaren eene aanzienlijke hoeveelheid van
zoodanige (lammen verkoopen kunnen , terwijl
aij ieder jaar op nieuws zaaijen en\biiplanten.
Wet befchouwen dezer boomkweekerij gaf
a»Ä£D8«iK v«el .genoegen, en hij verzocht zijnen
Va-