Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DIEREN EN PLANTEN. Hoofdfi. IL 55
5. nut der vruchtboomen.
De Heer robert reisde eens met zijnen
achtjarigen frederik door Gelderland. Zij
kwamen aan eene plaats, waar veel ooft groei-
de. Het was lente, en de boomen ftonden in
vollen bloei. Hier willen wy eenige uren
rondwandelen, zeide de Vader. Nu door-
kruisten zij eenen boomgaJird, waar niet dan
kerfenboonien van allerlei aard groeiden*, dan
gingen zij door uitgedrekte lanen van mo-
rellfboomèn; dan weder verheugden zij zich
in de boscbjeS, waar allerlei ooft wies; dan
eindelijk zwierven zij rond onder de lommer
▼an wilde kastanjes. "Zoo veel boomen in vol-
len bloei garen hec gezigt een onbefchryfelyk
genoegen, en verheugden de ziel door de wel-
riekendfte geuren.
Maar, zeidefrederik, waartoe dient al dat
ooft ? Ik begrijp niet hoe de inwoners van hec
naburige dorp al die vruchten aan den man
helpen. Dat zal ik u zeggen, hernam de Vader;
kerfen en morellen worden ons geheele Land
door verzonden, en ten genoegzamen prijze
verkocht, doordien deze vruchten niet overal
groeijen, en zoo algemeen gewild zijn, om
derzelver, vooral in dc warme dagen, ver-
kwikkelijk zuur; men legt dezelve ook in,
inzonderheid de morellen. Appelen, peren
en pruimen worden, zoo als gij weet, zoo-
wel raauw als gedroogd toebereid, en zoo-
wel in den winter en de lente, als in den'
zomer en den herfst, tot fpijze gebruikt. De
uitgeleefde boomen gebruikt men tot brand-
hout; de fchrgnwerker maakt er huisraad van.
De kastanjeboomen, wier hout zoo goed is
D 3 aii