Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DIEREN EN PLANTEN. Hoofdfi. IL 51
zonden, dadelijk om den Geneesheer. Deze kwam.
Jn den beginne vermoedde hij 3 dat de kinderen
iets nadeeiigs genuttigd hadden; doch toen h^ ,
rondziende 3 die menigte bloemen gewaar werd^
door welke hij insgelijks hoofdpijn gevoelde, zeide
hij: 33 De oorzaak is gevonden; fchuiffchielijk
de ramen open , opdat de jierke uitwafeming der
bloemen naar buiten trekke. Het verwondert mij,
dat uwe kinderen nog lyf^! Feie voorbeelden
zijn er voorhanden van menfchen, die in eene
met bloemgeuren vervulde lucht fliepen , en die ,
door eene pletfelijke beroerte overvallen werden ,
zoodat men hen 'j mor^ns dood in het bed vond.
Bloemen moet men des avonds liever in de bui-
tenlucht plaatfen.'^
Men fchoof oogenblikkelijk de ramen open ,
bragt de bloemen uit de kamer, en na eenige
uren bevonden de kinderen zich tamelijk beter.
3. VOORZIGTIGHEID OMTRENT ANDERE PLANTEN.
De achtjarige maürits kwam eens ie huis 3
en bragt eer.e plant mede3 drie voet hoog 3 welke
eene bloem had van gedaante als een trechter.
Hij was zeer blijde wegens dezen vond, en liet
denzelven vol vreugde zijnen F'ader zien. Op-
ééns werd het jongsken duizelig 3 zag bleek 3 en
werd geheel ongefield. Zijn Vader herkende da-
delijk de plant i het was de zoogenaamde doorn-
appel, welke zeer vergiftig is. Hij nam dezel-
ve dadelijk zyn zoontje uit de handen. Dex»
verd van langzamerhand weder beter , en ver-
telde zi;»' Vader 3 dat hij de plant achter eene
heining gevonden 3 en óilewijls daaraan sproke»
had. Nu zeide zijn Vader tot hem: Zelfs de
reuk dezer plant is nadeelt^, en zij it een der
fergiftigjle gewasfsn. Hij gaf zijn zoontje
D 2 djar-