Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
jjo het KIND, im zijn GEDRAG JEGENS
bloemknopjes, of plukte de bloemen af, alleen
om die te verbladeren. Wanneer zyne zus-
tei<.zich dan daarover bij Vader beklaagde ,
zeide hij: Is 'c anders niet; het zijn maar
bloemen! De Vader echter dacht er zoo niet
over. „ Wie," zeide hij, „ de fchoonheid der
Natuur verftoort, verftoort zijne eigene vreug-
de. Hij, die hec zich toe eene gewoonte
maakt, de fchoonheden der Natuur te vernie-;
tlgen, zal ook in het vervolg ongevoelig van
hart zijn omtrent zijne medemenfchen. Van-
hier is de geaardheid uwer zuster zoo zacht;
▼andaar de uwe zoo ruw. Volg hec voor-
beeld uwer zuster, opdat uwe Ouders, en
tevens alle andere mcnfchen meer welgeval-
len in u betoonen, dan zij tot hiertoe de-
den." Wcenend beloofde CEaiHT beterfchap.
2, VOORZIGTIGHEID OMTRENT BLOEMEN.
LoTje had m$de een bijzonder behagen in
'bloemen. Zij yerzameldt alle bloemen, die z^
krijgen konde, en plaaiße die in glazen. Z'g
»erßerde met dezelve alsdan voornamelijk de ka-
mer 3 in »elke zij en hare zusters ßiepen. Een-
waal had zij nu eene buitengewone hoevetlhtid
fterkriekendt bloemen in die kamer gezet; dóch
den volgenden morgen kwam zij, z»o min als
hare zusters , heneden. De Ouders dachten, dat
hunne kinderen, di%en keer, eens regt goed en
lang ßiepen. Evenwel dit duurde te lang; zy
gingen naar boven, om haar te wekken. Tot
kttnne verbazing echter vond men haar allen
krank, en over onverduurbare hoofdpyn kla-
gende. De Ouders, welke dit plotßlgke krank
worden Tan al hunne kinderen niet verklaren
k$nd$n, tn dit f»9r xar Mtnkelpk hielden,
zon-