Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DIEREN «N PLANTEN. Htefdft. II. 49
XL GEDRAG JEGENS PLANTEN.
I. 'bloemen.
De Ouders van wilhelmina hadden een*
tuin achter hun huis. Dit meisje legde een
bloembed aan , kweekte verfcheidene foorten
van bloemen, paste die op, en verzorgde de-
zelve. Wanneer de lente fcwam, had zg een
bijzonder genoegen in het zien uitkomen en
ontwikkelen harer bloemen; welk genoegen
nog vermeerderd werd door de geuren, die
dezelve uitwafemden, zoowel alsdoor de ver-
fcbiliende kleuren, welke zij ten toon fpreid-
den. Dit alles verfchafte haar vele aange-
name uren. Zij plukte de al te mehigvuldige
en de bijna uitgebloeide bloemen af, en plaat-
fte dezelve in eene bloemflesch. Deze ver fier-,
den dan de kamer, en vervulden dezelve hiet
baren liefelijken geur. Dikwijls fchikte zy
zich ook wel met hare bloemen op, wanneer
zij, of eene wandeling ging doen, een bezoek
aflegde, of naar de kerk ging. Wanneer ie-
mand van hare ouders, broeders of zusters
jarig was, vosgde zij een tuiltje bijeen, of
vlocht een kransje van dezelve, en verraste
hen daarmede. Somtijds nam zij ook wel eene
fchoone bloem mede naar de fchool, vereerde
dezelve haren Onderwijzer, en had dan het
genoegen, dat deze haar menigen vriendelijken
oogwenk gaf, waardoor zij Jiaar gefchenk
voor rijkelijk vergolden hield.
Haar broeder nogtans was geheel ander«
gezind. Disze vond geen' fmaak in deze Itillc
en aangename verlustiging. Dikwijls zelfs
bragt hij hare bloemen fchadc toe, en ver-
brak fomtijdi moedwillig de nog gellotene
D bloem-