Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
jjo HET KIND, Im ZIJN GEDRAG JEGENS
of narddeelen. , Eenige hebben een naäkt
ligchaam; andere daarentegen" ^ijn met eene
fcaaal bedekt. Somnugc worden gegeten ,
zoo als de oesters; andere gebruikt men tot
artfenij, zoo als den bloedzuiger; fommige
ftrekicèn ook toe fieraad, zoo als de pare/moer
en de purp$rßek.
Julius. Ik ben zeer verlangend, Vader! om
de klaslen en de dieren, eiic afzonderlijk, te
leeren kennen,
Hoe rijk zijt ge, o Natuur! wat paart gij nut met pracht I
Wat hebt ge al wondrcn op den aardbol voortgcbragt!
De deifftof en de plant zijn van Gods gunst getuig.n;
Het dier doet bovenal ons Hem ter eere. juichen.
Hoe trouw is ons de hond; hoe llooft voov ons het paard;
Hoe nut is 't riindvee ons; hoe ftreïct elk, naar zijn' aard.
Tot voeding, tot kleedij, en oin ons op tc fuhren.' —
De vlugge voglen, die verheugd in-'t ronde zwieren,,
t' Zij dat zij hupplen in het boseh van ftruik op t^.
Of zwemirien in den ftroom , öf nestien onder 't d^:
Men ziet hen allen naar des menfehen voordeel llreven.
De visrchen, 't zij ze in zoet of ziltig water ]evcn.
Tot zelfs de Walviseh in't fchierongenaakbaar Noord,
't Brengt alles fchat bij fchat. tc zijnen dienste, wrU —
Het dier, dat op het land rondkruipt, maar ook in poïlen f
En drabbig flijk, het zoet des levens kan gevoelen,
Is mede dienstbaar aan het welzijn van den mensch. —
Ja :',elfs 't infekt voldoet aan.zijn behoefte en ^v^^nsch.
Zoo mag de nijvre bij met honig hem verkwikken;
Zoo kan een kkene worm hem kleed en tooibefehikjTen. —
Het kruipende gediert', 't zij met of zonder Tcliaal,
D'ent hem tot artfcnij, tot fpijze. en ook ten praal... -
Natuur; wat. fterveling kan met zijn' geest bevatten
Uwe oorzaak , uw gewrocht, uw werkinj en uw fchatteni!
ii. gé'