Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
FOOKBERIGT.
T^e aïgemèene gnedkzunf}^, welke het eerjït
Stukje Vitn dit Werkje rindS» heeft ons aan-'
gefpoord» het vervolg op hetzelve uit te geven»
en den Onderwïjzeren en leerlingen, zoowel
als den Ouderen, ten gehruike hunner kinde"
ren, aan ie bieden.
Dit Stukje is van dezelfde Hoogduiffche hand
als het vorige; doch wij zullen met een en*kel
wöQfd melden, welke veranderingen wy ons in
hetzelve veroorloofd hebben.
]n de eerjh plaats hebben wij dit Werkje,
zoo veel mogelijk , naar de behoefcè van onze
Nederiandfche jeugd gewijzigd, en zyn dddr
van den Schrijver afgeweken, waar hij voor
onze kinderen onverfiaanbaar, ef minder nut'
tig zou geweest zijn.
Ten anaere hebben wij in deszelfs. plan die
aanvullingen gemaakt, welke, zoo wij vertrou-
t
wen. door deskundigen niet overbodig zullen
gerekend worden. Onder -dezelve behoort ook
de ^fdeeling i het christendom. Wy gevoelen
A a de