Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DIEREN EN PLANTEN. Hoofdfi. II. a?
Vader. Voor het tegenwoordige wil ik u
alleen maar met de verfcliillendefoorten bekend
maken. Men heeft de dieren, inhei algemeen,
in klasfen of rangen verdeeld, even i»is n.'ca
de fctioolkinderen, in ondorfctiei iene klasfen
of rangen, naar hunne verfcailiende vorderin-
gen en bekwaamhcüen, afdeelc. ledt-re klasfe
van dieren onderfcheidc zich van de anücre,
door geltalte, grootte, kleur, cigenfcliappen,
en volgens de tioofdlloffcn, waarin zij leven.
Zij onderfcheiden zicb mede met opligt tot
hunne zintuigen, beweging, vojdfül en lengte
of kortheid van leven. Hunne menigte is on-
telbaar.
Julius. Heb de goedheid, mij die hoofdafJee-
lingen op tc noemen?
Vader. In den eerften rang der dieren be-
hooren de viervoetige. Deze zijn de meest
volkomene. Zij hebben allen vijf zintuigen,
even als de mensch. In deze klasfe zijn tamme
en wilde' dieren. Eenige hunner leven in
kpude, andere weder in warme Landen. Eeni-
ge leven van vleesch; andere voeden zich
alleen met planten, in grootte zijn zi van
elkander zeer onderfcheiden. Deze "allen bren-
gen levende jongen ter wereld, zogen dezel-
ve, en hebben rood, warm bloed. Allen zijn
den mensen meer of min nuttig. Zij dienen
ons, deels tot voedfel, deels tot kleeding.
In de tweede klasfe behooren de vogelen.
Eenige zijn tam , andere wild. Eenige le-
ven van vleesch, andere van planten, ca
nog andere van beide tegelijk. Sommige
leven alleen iji warme, andere in koude Lan-
den. Eenige verfchillen in grootte niec veel
van een paard; andere zijn met grootèr dfin
' ecnc