Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 het KÏND,inzrjn gedrag JEGENS
nog geheel ftil bij den haard zat, en zich,
over hctgene er gebeurd was, niet fcheen te be-
kommeren. Om zich te beter hiervan te over-
tuigen , Itelde men het volgende middel tc
werk: men bond aan het doode ligchaam eeh
touwtje, bragt dit buiten de deur, cn ging
de kaïjier «it. Nu trok men door middel van
dit touwtje, aan het doode ligchaam, en gaf,
door eene op.emng, op de kat acht. Z^dra
deze zag, dat haar Heer zich bewoog, en
dus vermoedde, dat hij nog leefde, kwam zij
woedend op hem aahfpringen, en wel aan
zijnen hals, dien zij op nieuws vaneen reet.
Nu was men voor zeker overtuigd, dat de
kat den moord aan haren Heer gepleegd had.
Men vloog de karaer' in. De kat echrer ont-
vlugtte,- en kwam niec weder te voorfchijn.
8. VERSCHEIDENHEID EN MENIGTE
DER DIEREN.
s
JuLiys. Lieve Vader! Gij hebt mij reeds zoo
veel van de dieren verhaald, waarin ik beha-
gen vond, zeg mij eens, zijn er nog meer
foorten, welke mij niec bekend zijh?
Vader. Zeer veel. Gij kent nog maar het
minfte deel van dezelve. De aarde, waarop
wij wonen, is groot, en waar wij op dezelve
ons gezigt wenden , zien wij levende wezens.
Juuüs. W ilt gij dan wel zoo goed zijn, mtj
meer van dc dieren te verhalen?
Vader. Dat wil ik doen; doch van ieder
bijzonder dier kan ik niet' fprekcn : daartoe
is de tijd tc kort. Een geheel jaar was dan
naauwelijks toereikend.
JüLKJs. Is hec mogclyk! Nu, dan heb ik nog
veel ce leeren. Va-