Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DIEREN en PLANTEN. Hoofdfi. II. a?
dc kat'niet gedacht. Eindelijk herinnerde zich
de Heer zijne kat; hij keek om, en zag haar,
geheel onvergenoegd en treurig, bij den baard
zitten. Men zette haar eten voor, doch zij
verkoos het niet, en gaf alzoo te kennen,
dat zy, wegens de blijken van minachting
haars 'Meesters, verdrietig was. Men trolc
zich dit evenwel weinig aan.
De.tafel werd afgenomen, en de vreemde-
ling uitte den wensch, een uurtje te llapen,
wijl hij vermoeid was. Dit gefchiedde. Deze
man werd in eene andere Jcamer gebragt,
terwijl de Heer zich, in zijne kamer, insge-
lijks 'ter rust begaf, op een rustbed. Hy Hiep
in. Er was, buiten hem, niemand in de ka-
mer dan de kat.
Na ongeveer een uur te hebben geflapen ,
werd de vreemdeling wakker, en ging in zijne
kamer op en neder, wijl hij zijnen vriend niet
ftoren wilde. Doch dit duurde hem tc lang.
Hij ging alzoo naar de dienstmaagd. Ook deze
verwonderde zich over het lange flapen van
haren Heer. Zij gingen alzoo te zamen naar
de kamer, om hem te wekken. Maar weite
een verfchrikkelijk Ichouwfpel zag men hier!
De Heer lag dood, in zyn bloed gewenteld,
op het rustbed! Nadat men van den eerüen
fchrik was bijgekomen, onderzocht men de
oorzaak van dezen moord. De Heer had zich
zeiven niet om het leven gebragt, want er
was bij of omtrent hem geen mes, of eenig
ander werktuig, waarmede hij dit zoude heb-
ben kunnen doen. Er was ook gedurende dien
tijd niemand in huis gekomen; nergens zag
men ook eenig fpoor van diefllal. Dc verden-
king viel alzco natuurlijk op de kat, welke
nog