Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
dieren En planten. Hoofdfi. ii. a?
zij de rainfte fterkte bezitten; en nimmer de
ligcliaamsdeelen, welke zij tot hunne verde-
diging gebruiken, aanraken.
6. VOOR.ZIGTIGHEID OMTRENT HONDEN.
Sgefiec <onotï<n0 ftfiten bolmaafit fle^onö/ en
tnap altjjb tameiylä opgeruitnb. I^oto teat toil
Det gebal? ©p ecnp öeglnt liy ongtjtclö e tootoen/
te ftöjeEutöen cn te rajcn. gijnc eigene jut-
ter / Mc öeni ttacftttc tc öcbarcn / faalt öö aan
met ggne tanben/ cn fiijt l&aac 500 fajccgfcïgfi/
bat bcje ongeiuöfttge fict ficftiecf. JIScb sag bc*
jen jongelmg/ toen fiij boo; tooebe afgemat lua^/
in eene g;ootc üenaauüJbötib/ öe tceften^ bcc
0?fefi}ft|te fmact bectoonen. i^ij toa^ tn eenegc".
flabige en ü^anbcnbc fioojt^; en isat get ctgfte
ban afieg toa^/ men fion ö^n» Ötcnc geneejiinib*
telrn toebienen/ of te bjinfien geben / om fiera/
In jijncn gebaelbigcn bo^^t/ cn tot berfi cling
ban ^ne fiuacgtenbe tong/ te loben; taant joob^a
men öcm eenig bocßt aaiiöoob/ fcoetb jöne ta#
«tnö tnebec opgetoebt: M Rorg/ fcöieeutobe r«
Steeg ftiiiptcefifitngen op eene bttfcfiiififielijfie tD{J»
ge/ goobat allen / bie üü getn toacen/ grbaaelle«
jpen/ ban boo^ fiera aangebalten tc too^bcn/ tvi
Ittjelfbe ïot al^ ajnc ju^tet tc onbetgaan. (!5t
baas nu niet^ meec aan te boen; toant men
gati ceebl alle mogelpe gulpmtobelen te becf
geef^ aangetoenb. l^e campjaiige gaf/ nabat
men gein cenige bagen met ben boob gab ;tcn
toojftelen/ ben geejlt.
ä^at toaji nu bc oojjaaft getoce^t bnn be;? on»
Celuhhige gcftelbgeib? .ßictji anbecfi/ fitnöccen!
ban bat beje atme fongrn/ nu in ben uloci bon
Sgn leben/ eenige laten le boten/ boo^ een fcgoot*
C 4 ganö»