Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DIEREN EN PLANTEN. Hoofdfi. II. a?
de Süden tevens magtig worden, dan moesten
deze almede ßerven.
Hij »ist zeer wel, dat hij zich met al deze
gruwelen bezondigde, want men had hem dik*
wij Is onder het o$g gebragt, dat God over ai
zijne fchepfelen barmhartig is, en dat wij ook
barmhartig moeten zijn, eren als onze Vader
in den Hemel barmhartig is ; hij had zelf, aan
tafel biddende, zoo dikwijls de voorden uitge-
fptoken: dat God al wat teven heeft, zijne fpijs,
en het vse zijn voeder geeft; dikwijls had hij
»an zijnen Leeraar de gewigtige herinnering
gehoord, dat God ook de vogelkens verzorgt,
en dat er geene musch op aarde valt, zonder
den wil des Htmelfchen Vaders. Nimmer had
dit echter zijn hart geroerd, en hij voer nog
altijd voort, den gruwelijken krijg tegen Gons
fchepfelen te voeren. Zijn hart gevoelde geen'
weedom bij de fmarten der arme diertjes. ïVan-
neer dezelve in zijne handen krompen, en met
den dood Worfelden ; wanneer hij ds vogeltjes
levende plukte of doorßak , tn zij zeer erbarme-
lijk fpartelden ; wanneer een hond of eene kat
deerlijk fchreeuwde,, gevoelde hij de grootße
vreugde , en was zijn hart met eene helftht ver-
rukking vervuld.
Deze gruwelen bedreef de onmenfchelijke rom-
ming tot in zijn dertigße jaar. Offcheon hij
dit na dien tijd niet meer zoo menigvuldig deed,
wijl het hem daartoe aan tijd en gelegenheid
ontbrak, was zijn hart nog even wreedaardig als
te voren , zootlat hij nog op den dttur vermaak
fond in het kwellen der arme dieren.
Dan , wat^ebeurde er nu ? Hij had ziek bij een*
bierbrouwer verhuurd; en eens, dat hij in ds
brouwerij werkte, viel hij in $en* kuip, waarin
C a hei$