Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34 hit KIND, in zijk GEDRAG JEGENS
mtnäc^ ^et mtt
éci^anètit. |||
«
Leer, w»t zachtmoedigheid, o kitid! niet al vermag.
Daar zelfs het ftugst gediert' door haar zich laat beftieren;
De billijkheid geeft klem aan 't wettelijk gezag;
Laer, waar het pas geeft, fomi den teugel wat tc viercB.
4. wreedheid omtrent dieren.
Romming, een boerenzoon^ gaf retds in
zijne kindschheid blijken van e$n zeer flecht
hart. Zijne grootße vreugde beßond in het mar-
telen en kwellen van dieren. IFannetr hij eens
jonge tnusch in zpn geweld kreeg, martelde hg
dezelve langzaam dood. Zag hij een' kever,
dadelijk ving hij dien, en trok denulven de
vleugelen uit. Wormen , vliegen én dergelyke
diertjes te verminken, door te fnyden en te
dooden, was zijn grootße vermaak. Hy droeg
altijd ßeenen bij zich, om dezelve naar de die-
ren te werpen , welke hij op flraat gewaar werd.
Waar hij ging, hoorde men honden huilen, die
hy met ßeenen geworpen had. Ken hij eene kat
hemagtigen, zoo was deze gelukkig, als zij on-
der de handen van dezen kleinen beul jlechts
hare ooren en 'haren ftaart verloor; want gewoon-
lijk overgoot hy zoodanig dier met een' vollen
fot kokend water, of hakte het twee pooten af.
Hy floorde alle vogelnesten onder de daken en
in de besfchen. De jonge vogeltjes, die nog
naauwelijks het leven van derzelver Schepper
tntvangen hadden, werden door hem, onder dui-
Zênd mrtclingtn, ter dood gebragt i ea ken hy
dt