Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48 hbt KIND, in zi]w GEDRAG JEGENS
goed voor. Dikwijls gaf men voor eenen nach-
tegaai drie, ja vier gulden. Dit fpdorde in
den beginne vele arme bewoners van dac oord
aan, van die vogels te vangen, om dezelve ce ver-
ko.open. Doch dit maakte de overige bewo-
ners afgunftig; zij wifden ook hun deel hebben.
Nu naaakce men eene algemeene jagt op de
nachtegalen. Een groot gedeelte van deze
aangename dieren geraakte in eene eeuwige
gevangenis. De overigen werden den ,aanflag
der menfchen gewaar, en verlieten eene plaats,
waar men hen vervolgde, en waar men on^
barmhartig do jongen van de moeder fcheiddc.
Nu is hec gehecle oord eenzaam en ver-
laten van zijne liefelijke zanders Nu be-
klaagt men, doch te laa't, de dwaasheid, welke
men bcvina;. De Regering verbood ook, op
nadrukkelijke ftraf, deze vogelen verder te
vangen, ooch dit was te Iaat. Mog-elijk ko-
men zy over eenige jaren wel weder terug.
Een voaeltje in het bosch bekoort door zijnen tooi.
Verrukt door zijnen zang, verheugt door zijne b]ijhei<l;
Maar, ach! bcfiouii. in eerje ijzrcn traliekooi,
, Treurt hct,enkjaagi,enfterft,om'twrecd gemis der vrijheid,
de ejjeren en jongen b^r voselen.
Tn den omtrek van zeker ander dorp was
het eene bezigheid der jonge lieden, deeijeren
der vogelen op te zoeken,'en derzelver jóngen
te vangen. Met de eijcren fpeelden zij, doch
dcic waren tot niets hut. De jongen moesten
hunne hoofden verliezen, wijl men was over-
eengekomen, dat ieder een zeker aanta! kop-
pen Van musfchen moest leveren. Eer deze
&huldeioozc diertjes echter het leven er bij
ixi-