Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26 ket KIND, in zijn GEDRAG
zou moeten fchamen , wanneer zijne ouders of
zijn Leermeester, of andere brave menfchen,
het zagen of vernamen. Zij zeiden dit nu
den Meester. Deze antwoorde hun : Dat ver-
blijdt mijj laat niets u in uw Godvruchtig be-
lluit immer doen wankelen. Alles, wat gij u
▼oor brave menfchen fchamen zoudt te doen,
is zonde; God ziet alles, en laat gecne zonde
ongeftraft. Al de leerlingen bedankten nog
eens den Leermeester, dat hij hen voor de
ondeugd en het verderf zoo nadrukkelijk ge-
"waarfchuwd had. Doch één hunner w^as door-
die weldaad wel het diepst getroffen. Die leer-
ling had zich reeds te meermalen aan ver-
keerdheden fchuldig gemaakt. De ondcrrigting
en vermaning des Leermeesters bragten 'hem
tot nadenken. Hij wachtte zich, van nu
aan, van alles, wst met de goede zeden ftrij-
dig was. Hij dacht bellendig: God is alom-
tegenwoordig; God ziet, hoorteen weet al-
les; Hij ftraft zoowel het kv/ade, ais Hij het
goede belooht. Na verfchcidene jaren, toen hij
niet meer onder het opzigt dezes Leermeesters
Itond, dacht hij nog met dankbaarheid aan
deszelfs vaderlijke onderrigting en vermaning.
H'ü fchreef nu en dan eenen brief asn dien
lieven vromen man, en bedankte hem daarin
nog bij herhaling, hartelijk, voor zijn onder-
wijs, en voor zijne liefderijke waarfchuwing,
waardoor hij hem aan de ondeugd ontrukt,
en hem dus uit zijn verderf gered had.
Een gids «ip 'slevens weg is onze beste vriend,
■ Die liefde cn achting cn gehoorzaamheid verdient:
Die ojis behoedt, dat wij van 't pad dér deugd niet zwerven ,
Wofdt riog niet zejcrjng herdacht is 't uur van ftcrven.
7- ES