Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 kET KIND, IN ZIJN GEDRAG
zoo onkenbaar naar Athene te gaan. Dit ont-'
werp voerde hij uit. Zijne vrienden fielden
hem het gevaar voor, aan hetwelk hij zich ging
blootftellen, en zeiden: Hoe ligt kunt gij niet
ontdekt worden, en dan moet gij uw hoofd ver-
liezen! Doch EüCLiDES antwoordde: „ Waar
zal ik wijsljeid leeren? Zonder wijsheid is de
niensch niets meer dan een dier. Zonder
wijsheid begeer ik niet te leven. Om zulk
eenen bekwamen Leeraar te hooren, moet
men geene moeite, geen gevaar ontzien."
Die wijsheid mint, bemint het leven.
Trekt welgevallen van den heer.
Wordt foms tot hoogen ftand verheven.
Doch immer tot waarachtige eer.
5. DE DOOR HUJMNEN LEERMEESTER GELUKKIGE
KINDEREN.
jian zekere fchool te D * * was een Leennees-
ter , genaamd zimmerman. Deze was een zeer
beminnelijk mensch. Een vader kon het met
zijne kinderen niet heter meenen, dan deze
Leermeester met zijne fcholieren., De vriende-
lykße vergenoegdheid zweefde op zijn gelaat ^
vanneer zijne leerlingen hem omringden. Een
vriendelijke blik was allen de fchoonfle beleo-
tting , en een blik 3 die misnoegdheid en ontevre-
denheid te kennen gaf, was alle» de ergfle be-
ßraffing. Doch zijne leerlingen waren hem ook
zeer gehoorzaam en onderdanig; zij beminden
hem zoo kinderlik , en gevoelden zich regt ge-
lukkig in de liefde van hunnen Leermeester.
Wanneer hij in de fchool kwam, liepen hem de
kinderen ie gemtet. Jeder gevoelde ztch gelukkig
ifi