Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
JE G E N S A N DE R E N. H6x>m. I. 21
/ „ Hij, dien gij verflagen hebt, wreedaardig
Christen! was' mijn eigen zoon. Zoet is de
wrake, doch ftreelender getrouw te zi n aan
zijn woord. Ik h^b lelnofd uv hefchermer te
viik^ zijn.',,
„ Vlu^t!... voor de tuindeur laat mijn
beste paard. Men zoekt u asn de zee.
Vlugt naar Toledo.' — God befcherme u!"
De deugd is aan geen volk, geloof of oord gekluisterd;
Het kroost van Mahomet gcefi ook hsar ftem gehoor;
Doch door de zuivre leer van Jesus opgeluisterd.
Zien vfij die fclioone zon in naren vollen gloor,
ö Laten we ons door Turk, noch Heiden , ooitbelcnsmcn;
Staan wij de pügten voor, die 't Christei:donj betamen.
4. hooge waardij eeks leeraars.
In jlthene leefde een beroemd VoJksleeraar,
zijn naam was socrates. Wie wijsheid lee-
ren wi de, ging naar Athene, en hooroe de-
zen wijzen man. Nu was cr, C' nige uren van
Athene , eene ftad, gcganm i Megara, welke
twist met Athene had. De Uverheid te Athe-
tit was zoo verbitterd tetren de inwoners
van Megara, dat zij ieder, die y.ich \rs^Aikene
zoude durven vertoonen, .rhet den dood be-
dreigde. Er leefde in Megara een jong
m'ensch, die wijsheid en deugd wilde letrtn;
zijn naam was icclides. In Megara kon hij
die niet leeren; er was aldaar geen zoo grootê
en bekwame Leeraar. Naar Athene durfde
hij ook niet gaan, dewijl hi) zijn leven in
de vvaagfchaal ftelde, indien hij ontdekt werd.
In deze verlegenheid kwam hij op dc gedach-
te, zich in vrouwenkieedereh te klceden, en
B ? ace