Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 ket KIND, in zijn GEDRAG
3. DE EDELMOED-IGE MAHOMETA AN.
Tn vroeger' tijd lepfden er in lieden,
•die den Godsdiensr van mahomet beleden,
Moorétt De Christenen maakten nog-
lans) het groocfte géd-rclco der inwoners van
dat Land uit. De Spaanfche Koning in dien
lijd, feiidinand, wildc 6 Mooren geheel uic
Sp-anje vtrdrijven. Hij verdrukte hen zeer,'
omdat zij geene Clirisienen waren, niettescn-
ftnande zij zicli ftil en vreedzaam gedroesen.
Bjide deze onderfcheidene bewoners van Spanjt
waren zeer tegen elkander verbitterd, cn
befchouwden elkander als geflagene vijanden.
Het kwam.> daardoor ook dikwijls tot'iwisc,
waarbij zij dan te meermalen handgemeen
werden,.
Eens gerj?akte een aanzienlijk Christenjon-
{^eling, GusMAN genaam'd , met eenen rijken en
voornamen Moorenzooa, omar. geheeten, in
Itrijd, en de eerlie floeg den laatften dood.
De doodflager vreesde de wraak der bloedver-
wanten, en vlugtte. Hij kwam bij een* hof,
en meende zich in denzelven tc verbergen.
Hij, klom over den ' hoogen muur, kwam in
den hof, en vond aldaar deszelfs eigenaar.
Dc jongeling ontdekte hem zijne misdadige
handelwijze, en bad oni befcherming. Ik wil
u befchermen, fprak ibrahim, nam eene per-
zik van den boom, deelde dezelve met hem,
ten teeken zijner befcherming, en Raf hem
de hand. Plotfeling werd ibrahim geroepen;
hij ging naar buiten, en floot zijnen gast irf
het huis. Drie uren was gusman hier alleen.
Eindciiik kwam zijn befc-liermer weder, doch
die^j bedroefd, rae^i tranen in de oogen, en zeide:
M Hij»