Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
JEGENS ANDEREN. Hmfdß. I. J9
toebfc Bpomen. ©fftlöoon 6ö fpn Soub \il
W fiU totD «n tncnicl); öö ifi mftn naaftc; ifl
iJtOEt Sem öelpen.
^aa bacöt SS/ en bttöoja fn öaa^t ggne en
bt^ SiooD^ ;oficn onötr De fnecuta/ nam öen
3!aot) ojp ?jjh' tug/ bjoeg gem in naakte
bojp in ten gui^/ ttoft §ftii bc fi'ecbfcen uit/
ïccbe fism tn een toacm öeb/ Uft l^rm met ßjan-
bctDjjn toagTtöcn/ en ïnnfl^amttöanD untDafemen,
«Tat ?ijnc (jJODifte ölijbfcöcp ^a 60/ fat bc
3!aob tacDtc liijfifflani/ en be ooarn oppnbe.
(ïPSDb banfi! riep gij/ albu# toaê mijne fiufp
tot^ niet hEtsctfstö. ©aacna ijaf öö öcn toaatb
eei jg gelb/ tet bctsojging en oppafiin« ban btn
S'ooö/ üep' ban baat tocbct nant ^Eiö/ en
gaalDe jijne en bfg 5IOO00 goebetcn.
Coen Öö m« bfje bingcn trrua fitoc-m/ biel
ficm bc Soob om ben fialg/ banftte gern ßartc»
lp booj ^ijne rebblng/ tn öDob Scm ^ijne fiïelne
inanb/ toaarin jijn gefieel berraogen toa^/ ten
geftgenfie aan; Dotö gij tuilbc niet| aannemtn,
©e Soob öab öem/ met tranen <n ;ïjne oogen/
flctöt^ cene fileine barifiErficnteni^ aan te tiemfn;
botö be ütetcIlappEC palite ;ljn elgm gereebftöaj»
figetn / b^ufitc fiem garteïp be ganb / en ^elbe:
„ D?at iR gebaan öeö/ toa^ raijn pligt; be
mtnftöcn gijn elfianbet Julpe fcöuibig. «Poti
g'ïpe on^ fietbe betbet boo? ö« ïcben!"
€n bflacmcbc gtng tlfi jjjng toetg|.
De liefde kent geen grens, van volk, gellacht, of oord.
Van Godsdienst, taal, of zeden;
Het is alleen de mensch, wien hare hulp behoort;
Jjit leert het Bijbelboek, de wijsgeerte en de rede.
Ba 3. DE