Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
JEGENS ANDEREN. Hoofdß. I. 17
leven van - verfcheidcne menfchen te redden;
ik heb daarenboven ook dat geld niet noodig.-
Geef het, Mijnheer! aan deze ongelukkige
familie, die alles verloren heeft. En daarmede
ging hij voort.
Een ongelukkig mensch'in zijnen nood te helpen.
Zelfs raet ons lijfsgevaar, waar alle bijftand zwicht.
En bittre tranen, die de droefheid fchreit, te ftelpen.
Door zelfopoffering, is een verheven pligt.
Die dezen pligt volbrengt, mag men heldhaftig noemen.
En als waarachtig groot in lofgezangen roemen.
• IV. GEDRAG JEGENS VIJANDEN
E,N VRIENDEN.
i. DE EDELMOEDIGE JONGEN.
ALT5EK.T behandelde zijne kameraden zeer
liefdeloos. Hij wilde altijd over hen heerichen ,
en zich als den uitmuntendften onder hen
doen gelden. Waar hij derhalve hen verach-
ten kon, deed 'hij het. Er was geen gebrek:
of misflag zoo gering, of hy merkte denzel-
ven op, fpotte daarmede, en zocht daardoor
zijne kameraden in verachting te brengen.
Vbornamelijk maakte hij een' jongen, die
reeds bijna twaalf jaren oud was, tot een voor-
werp zijner verachting en fpotternij. Hij had
tegen dezen jongen eenen bijzonderen haat.
Reeds meermalen had hij hem grootelijks be-
lee.digd, deels door woorden, deels door fla-
gen, deels door z^ne kameraden tegen hem
aan te hitfen. Djrk was deswege genood-
zaakt, het gezelfchap te-Wiuwiin, waar al-
bert zich bevon^.^ en lietn.üïcral uit den
/ B ' weg