Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18 kET KIND, IN ZIJN GEDRAG
om bulp. Zijne vrouw en kinderen deden het-
zelfde. Hun gejammer overtrof hec gehuil van
den iiormwind. Allen za^^en het gevaar van
den roiü:nvanger, doch niemand zag kans,
of hai moeds^ genoeg, om hem te helpen.
A: de pilaren der brug waren reeds verwoest,
oe middcUle, op welken het huis des
Tolontvangers itond. Ook deze dreigde reeds
in te ilorten. Toen k^vam er een aanzienlijic
Heer aanrijden; deze zag ook hec gevaar, én
h(y:)ri: tiet gekerm derongeiukkigen. Hij bood
dungcnen, die des Toluncvangers huisgozui
redden zou, eene grootc iomme gelds aan;
döch ieder had zijn leven te lief.
Kort daarop kwam een boer; deze zag mede
dit treurtooneel. Het ongciuKkige huisgezin
wekte ziji) jïcheele medelijden op. Hij bedien-
de zich van een fchuitjc, smette er'^ich in,
en roeide met hetzelve, doürdeijsfchollen,toc
aan- den pilaar der brug. Al de nanfcnoawers
itonJen verbaasd en verwonderd over dez^
koene onderneming. Hy kwam gelukkig aan ;
doen de fchuit was te klein, om alien tegeüj-k
tc redden. Drin^maai ondernam hij zijne zoo
\<aMMar!ijke waterreize, en allen werden door
hem gered. Naaa^velijks echter was hij met
dc laatlten aangekomön, of de geheele brug
Rortte ineen.
Nu j'uichren allen , omdat des Tolontvangers
huisgezin zoo gelukkig gcied was, en de boer
zoo neldhafcig en edel gehandeld had. De
aanzienlijke Heer, die eene belooning beloofd,
had, naderde hem, en wilde hem die beloo-
ning geven; dóch dc boer wees dezelve van
dj hand. Mijn leven, zeide hij, is niet veil
V'jor geld. waagde heczeive, om het
Ic-