Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
JEGKNS ANDEREN. Hoofdjl.l. 15
ftcm hoort weektenen, of om hulp roepen, en
dat men den nojdiijdende gaarne neipen moet,
hoe moeijelijk of bezwaarlijk iicc ook zij.
Help, als gij kunt, elk in zijn' nood.
Hij zij een Christen of een Jood:
God, die altijd barmhartig is.
Vergeldt barmhartigheid gewis,
3. DE BRAVE lï P E R.
Tn Jtali'é is eene rivier, de Po genanmd.
Over.dezelve was eene brug gedagen. Boven
op de brug Hond een huis^ waarin een Tol-
ontvapgcr w^oonde, en waar voorlieden, cn
ook m:nfchen tc panrd, een' genngen tol of
Prisfcergeld betalen moeseer-, ter onderhoudir.g
van de brug. Eens zwol de genoemde rivier
zeer hoog, door de gefmoltene fneeuw. De
toegevrorene ofspcrvlakic der rivier brak, door
het fterk dooiwcdor, onder een verfchrikke-
lijk gekraak, !os. De ijsfchollen kruiden zicli
tcf^en de brug ht.og opeen. De itroom wierp
dezelve met het grootfte »geweld tegen do
pilaren, der brug, cn verbrak die. Dit alles
viel voor in den nacht, terwijl het huisgezin
van den Tolontvanger jï;erust fiiep. 7oen hcc
dn*;; werd, zag de Tolontvanger het gevaar >
waarin hij zich met de zijnen bevond. De
vloed was over zijns oevers'gevloeid, en had
den geheclen omtrek overftroomd. Verfchei-
dene pilaren van d.e brug waren -eeds verbrij-
zcid. De Tolontvanger kon zich niet meer
redden.
Duizenden van menfchen (tonden aan den
oever. De Tolontvanger riep, cn fmeektc hen
ora