Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14 ket KIND, in zijn GEDRAG
nacht, omftreeks één ure, van verre eene kla-
gende ftem. Dadelijlc ijlde hij'naar huis,
wekte zijn' oudlien zoon bp, en ^in^ mee iiem,
door de diepiVe fnceaw, op het geluid der jam-
merende Item af; waiit hij dache, het was
zijn beroep, onj^eiuk te verhoeden. Zij gin-
gen vourt tot'in het bosch, en vonden eindelijlc
ee:i' ouden zestigjarigen Jood, die in het boscli
verdwaald, en in de fneeuw was blijven fte-
kc'i. Z'ü bragten hem dadelijk op dcn regten weg.
Maar door de koude was hij reeds zoo (lijr,
dat hij niet ^aan kon, en daarbij zoo zwaar,
dat zij hem nie^dragen konden. "De zoort liep
derhalve in het dorp, en haalde cene kar;
toen legden zij den verkleumden Jood daarop,
en reden hem naar het dorp. Daar waren
reeds menfclTen bijeengekomen; zij wüdcn
den Jood terftond-bij een groot yuuf verwar-
men. De nachtwacht" zeide: neen, niet in de
hitte, dat zou doodelijk voor een' bevroren'
mensch zijn. Tntusfchen kwam de wondarts;
deze zeidè, dat kemmer ge^jk had. De wond-
arts wreef de bevroren voeten lang met fneeuw;
daarop liet bij den man de voeten in koud
water fieken; toen gaf men hem warme thee
te drinken, droogde zijne voeten fchoon af,
en bragt hem in.cene kamer, welke niet.
meer dan matig verwarmd was. Hierdoor
werd de man fpocdig herlteld; zoodat hij,
ra de noodi® rust. genoten te hebben,
zrine reize weaer voorzetten kon. De brave
rachtwacht werd door de Regering met een
gcfchenk vereerd.
r.cert, kinderen! uit het voorbeeld van de-
ren nachtwacht, dat men altijd bereidvaardig
'zijn mcec, om daarhenen te gaan, waar men eene
ftcia