Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
J E G E NS ANDEREN. Uoofdfl. I. - ii
wns, den ouderdom den voorrana; tc geven,
en ruimden voor licm eene der beste tn bo-
vendo plaacfen in, welke tiun aargewezen
waren. Hec volk zag die, en gaf, door een
algemeen- handgeklap, wegens deze fchoone
daad, dcszeJfs goedkeuring te kenner. Een
aanzienlijk vreemdeling, die ook dc Volksver-
gadering bijwoonde, en insgelijks een Spar-
taan was, zeide daarop: „ De Atheners we-
,, ten wat regc en goed is; doch de Sparta-
„ ncn doen iièt."
Voor grijsaards moet'gij eerbied tooiienj
Dan worden zij van hart verblijd ;
God zal u dan met eer bclooricn ,
Als gij ook zeJf een gr j aard zijt.
2. HET DIENSTV A.4RDIGE KIN0.
Een jongen, karel gepaamd,' fpeelde eens
met andere kinderen op firaat. Kr kwa^ een
man, die niet in de ftad bekend was, bij hen,
en vroeg naar eene afgelegene (Iraat. Karei^
zeide terftond: ik v/ect die itraat, en zal er
u henen brengen. I J ij ging met den vreem-
deling mede, en wees hem ót ftraat aan. De
man wilde hem eene belooning geven, doch
KAREL nam niets aan. Neen, reen, zeide
bij, het verblijdt mij, dat ik u van dienst heb
kunnen zijn.
Eén meisje van' twaalf jaren, in dezelfde
flad, was niet zoo dienstvaardig. Zij ging eer^s
in den winter over ilraat. Eene oude vrouw
was op eene plek ijs gevallen, en kon niet
weder opkomen. Zij vroeg het meisje om
huip. Ja, zeide het meisje, indien gij mij een
' oor-