Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
JEGENS ANDEREN. Hooßß. l. 9
agatha, die zich op hare fchonnhcid veel
iribeeldde, noemde dc bravo louïze nooic an-
ders dan Jchele IJJsje. En wanneer deze
daarover fchrcidc, zciüe ag>*tha: Zie, zulke
fchoone oogen moesc jiii hebben,-als ik heb.
o Uad zij ilcchts bedacht, hoe vcrganke-
de fcboonhcid des ligcjiaams is, en dat
de menscli maar ecnen korten üjd bloeit, ge-
lijk eeno bloem op het veld, dan zoude zii op
hare fchoonheid riet trotsch geweest zijn!
Eens had zij haren TpotliisC cn mïfcdwil tegen
LOUÏZE weder den vrijen teugel gevierd; doch den
anderen dag, begon zij zelve te klagen , en zij
kreeg de kinderziekte of pokkeni Nu ge-
raakte zij in den grootllcn angst; want er
waren in hetzelf-'e jsar reods vele kinde-
ren aan deze ziekte geitorven. Zij was der-
halve zeer bang, dat zij llervcn zou, en even
zoo zeer vreesde zij, da: zij haar fchoon ge-
laat 20U verliezen. Zij moest veel lijden en
kwam nabij den dood. Door dc hulp van
een' ervaren' Geneesheer behield zij echter
het leven; doch hare fchoonheid was ver-
dwenen. Zij had een oog verloren, en haar
aangezigt was geheel gèfchonden, zoowel
ais hare armen en handen. Zij geleek het-
xelfde meisje in het geheel «iet meer. Toen
zij voor de eerlte maal weder- voor den fpie-
gel kwam, voor welken zij anders zoo gaarne
ftond, en zoo dikwijls gellaan had, viel zij
van fchrik in onmagt.
Toen zij, na hare ziekte, weder in db fchool
kwam, viel het liaar in, hoe dikwijls zij de
Koede louïze , wegens hare fchele oogen,
befpot had; en nu was z'y zelve no^ veel lee-
lijker geworden. Thans moest zij vreezen,
A 5 ' üoor