Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IN zijME BESTEMMING. Hoofdjt. IV. loi
cn dat moet gij mij dus ook laten behouden.
Gy moogt mij niet laten Iterven. ■
Vader. Uwe redenering is niet volkomen
juist: het leven, dat ik u gefchonken heb, was
niet het mijne, ik iieb het mede ^Is een gefchenk
ontvangen.
Willem. Van wien hebt gij dan het leven
bekomen. Vader?
Vader. Van Hem, die allen menfchen
hét leven fchenkr, van God. Hij alleen bezit
het leifen in eigendom, en heeft liètzelve aan
anderen uitgedeeld. Tot Hem moeten wij allen
ons wenden, en dus ook gij.
Willem. Waar is Hy dan? o Breng my
bij Hem. Ik zal Hem hetzelfde zeggen, wat
ik u gezegd heb. God zal zoo min onbillijk
zijn omtrent mij, als gij.
Vader. God is overal; maar wij kunnen
Hem Hiec zien. Alles, wat gij zegt, hcort
Hij. Hy is de liefde zelve. Wat Hij den
menfchen gefchonken heeft, laat Hij hen ook
behouden.
Willem. Nu, dan is het goed; dan zal
ik ook niet ftervcn.
Vader. •'Zeker niet; maar wanneer nu
eens dat huis, waarin uw jcven woont, niec
meer gefchikt/is; wanneer gij er niet langer
in wonen kunt?
Willem. Wat meent gy met dat huis,
waarin ik woon ?
Vader. Uw ligchaam. Dat is het huis,
waarin uw geest, uw leven woont. Wat mnet
derhalve gebeuren, wanneer uw huis zoo
bouwvallig wordt, dat gij het niet langer
bewonen kuni?
Willem. In dat geval ga ik een ander
G 3 huis