Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
8 ket KIND, in zijn GEDRAG
nerlijk, dat zij niet zoo lomp waren als bij,
en dac zy zica voor onheil wisten te wach-
ten. Dit ergerde jozef groocelijics. Zijn vul
fmartte hem op verre na niet zoo a's de vreug-
de, welke zijne fpeclgenoocen over zijn on-
geluk lieten blijken. Doch een der mci>jes f^c-
droeg zich anders. Men zag .het medelijden
op haar gelaat. Zij ging ijlings in de keuken,
liet zich azijn geven, om hem te verbinden',
ging in de kamer, wiesch de ^wonde van den
gevallenen, en verbond dezelve, zoo goed zij
kon. Al de anderen werden door haar mede-
Igden en hare hulp befchaamd ; er hcerschte .
■ cene diepe ftilte onder hen. De aangebra|i;ie
liulp verzachtte de fmart jozef; en nim-
mer vergat hij louïza, die zulk een goed hare
toonde te hebben.
Wil in eens anders leed toch nimmer u verblijden;
Toon medidoogen fVeeds met hen, die gij ziet lijden»
^'^VVie-braaf is heeft altijd een medelijdend hart:
h is peen rcgifcliapcn mcnsch, die lacht om 's broe-
ders fmart.
4. DE GESTRAFTE SPOTSTER.
Een meisje, agatiia genaamd, dat nog
ter fchole ging, had de ondeugende gewoonte,^
van aan hare medefchoolmeisjes allerhande'
fpotnamen te geven, en bijzonder aan dezulke,
die het een of ander ligchaamsgebrek had-
den. Onder deze bevond zich een meisje,
rvxt rsme louïze, hetwelk een verftandig
cn braaf kind was, doch het gebrek hsd,
■ van fcheel te zien. Van wege dit gebrek
moest dit lieve kind verdragen, dat zij uit-
geluüchen en befpot werd, Dc boosaardige
AüA'