Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen voor catechisatiën, scholen en huisgezinnen
Auteur: Veen, S.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1899
7e dr
Opmerking: I: Oude Testament. - II: Nieuwe Testament
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8654
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202065
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen voor catechisatiën, scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
L. S.
Op liet eerste stukje, waarin ik de Bijbelsche Geschiedenissen van het Oude
Testament verhaalde, laat ik hier liet tweede stukje volgen, handelende over
het Nieuwe Testament. Moge ook dit een even gunstige ontvangst vinden als
het vorige, waarvan al'zeer spoedig een tweede druk noodig- was.
Aangenaam was het mij, van vele ambtgenoten, die mijn boekje gebruiken,
te mogen vernemen, dat de daarin gevolgde methode hun bij het onderwijs
zeer voldoet. Voor de aanwijzing van fouten, indien die mochten voorkomen,
of de opgave van verbeteringen, die aangebracht zouden kunnen worden,
houd ik mij zeer aanbevolen.
Stelle de Heer ook dit boekje voor velen ten zegen. ,
Groningen, i September 1888.
S. D. VAN VEEN.
Met genoegen vernam ik van den Uitgever, dat een tweede druk ook van
dit stukje noodig was geworden. Zoo spoedig had ik zulks niet verwacht. Ik
meen er echter een bewijs in te mogen zien, dat de methode, die ik zelf met
vrucht volg, ook door anderen wenschelijk geacht wordt Dit verblijdt mij,
omdat, naar ik vast vertrouw, het catechetisch onderwijs in de Bijb. Gesch.
er bij winnen zal, waar deze methode gevolgd wordt.
Grün., i Febr. '89.
v. V.
In dezen zevenden druk zijn geene ingrijpende veranderingen aangebracht.
Utrecht, Jan. '99. v. V.