Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen voor catechisatiën, scholen en huisgezinnen
Auteur: Veen, S.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1899
7e dr
Opmerking: I: Oude Testament. - II: Nieuwe Testament
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8654
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202065
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen voor catechisatiën, scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
WONDEREN VAN JEZUS.
De verandering van water in wijn (Joh. 2 : i—11).
Genezing van den zoon eens koninklijken hovelings (Joh. 4 : 47-54)-
Genezing van een kranke in Bethesda (Joh. 5 : i—18).
Genezing van een melaatsche (Matth. 8 : i—4; Mare. i : 40—45;
Luk. 5 : 12—16).
Genezing van den knechteenshoofdmans(Matth. 8:5-13; Luk. 7:1-10).
Genezing van een bezetene te Kapernaüm (Mare. i : 23-28; Luk.
4 : 33—37)-
Genezing van Petrus' schoonmoeder en vele kranken (Matth 8 :
14—17; Marc. I. 29—34; Luk. 4 : 38—4:).
Het stillen van den storm (Matth. 8 : 23—27; Marc. 4: 35—41;
Luk. 8 : 22—25).
Genezing van twee bezetenen bij Gadara (Matth. 8 : 21—34;
Marc. 5 : i—20; Luk. 8 : 26—32).
Genezing van een geraakte (Matth. 9 : i-8; Marc. 2: i-i2;Luk. 5:17-26).
Genezing eener vrouw, die 12 jaren krank was (Matth 9 :
20—22; Marc. 5 : 25—34; Luc. 8. 43—48).
Opwekking van Jaïrus' dochtertje (Matth. 9 : 18, 19, 23-26;
Marc. 5 : 22—24, 35—43; Luk. 8: 41, 42, 49—S^)-
Genezing van twee blinden te Kapernaüm (Matth. 9 : 27 — 31).
Genezing van een stomme, die bezeten was (Matth. 9 : 32—34).
Opwekking van een jongeling te Naïn (Luk. 7 : 11—17).
Genezing van den man met eene verdorde hand (Matth. 12 :
9—13; Marc. 5 : i—6; Luk. 6 : 6—11).
Genezing van een bezetene, die blind en stom was (Matth. 12 :
22—45; Marc. 3 : 20—30; Luk. 11 : 14—32).
Spijziging van 5000 menschen (Matth. 14 : 13—21; Marc. 6 :
30—44; Luk. 9 : 10—17; Joh. 6 : i —15).
Wandeling op zee (Matth. 14 : 22-33; Marc. 6 : 45-52; Joh. 6 : 16-21).
Genezing van de dochter eener Kananeesche vrouw (Matth. 15 :
21—28; Marc. 7 : 24—30).
Genezing van een doofstomme (Mare. 7 : 31—36).
Spijziging van 4000 menschen (Math. 15 : 29-39; Marc. 8 : i-io).
Genezing van een blinde in Bethsaïda (Mare. 8 : 22—26).
Genezing van een blindgeborene (Joh 9).
Genezing van een maanzieke (Matth. 17 : 14 — 21; Marc. 9 :
14-29; Luk. 9 : 37—43)-
De schatpenning in een visch gevonden (Matth. 17 : 24—27).
Genezing van eene vrouw, die 18 jaren krank was (Luk. 13 : 10-17).
Genezing van een waterzuchtige (Luk. 14 : i—4).
Genezing van 10 melaatschen (Luk. 17 : 11—19).
De opwekking van Lazarus (Joh 11).
Genezing van twee blinden bij Jericho (Matth. 20 : 26—34;
Marc. IG : 46—52; Luk. 18 : 35—42).
De verdorde vijgeboom (Matth. 21:18-22; Marc. 11 :12-14, 19-24).
Genezing van Malchus' oor in Gethsémané (f.uk. 22 :5i).