Boekgegevens
Titel: Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Deel: No. 1
Auteur: Veenendaal, E.J.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1895
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8645
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202059
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
7
5. EG rVI C^E YRA lïEM.
Gij zult mij ze ker ve le din gen kun-
nen op noe men, die gij te huis bij u we
ou ders ge zien hebt. Kom aan, ik zal
maar eens ee ni ge vra gen gaan doen.
Wel ke din gen staan er in uw woon-
ver trek ?
Wel ke din gen hebt gij in de keu-
ken ge zien ?
Wel ke op den zol der en wel ke in
den kelder?
Wat doet gij des morgens, vóór gij
naar school gaat?
Wat doet gij des a vonds ?
Wat doet gij des za ter dags-na mid-
dags ?
Wilt gij mij ook eens ver tel len wat
gij des Zon dags doet ?
Wat is het werk van uw broe der,
die le huis is ? Wat van uw zus je ?
Wat van de dienst maagd ?
Wel ke die ren hebt gij te huis ?
Is er ook een tuin bij uw huis?