Boekgegevens
Titel: Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Deel: No. 1
Auteur: Veenendaal, E.J.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1895
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8645
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202059
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
3. HET OOI
Er wa ren twee man nen in ee ne
stad. De ee ne man was rijk en de
an de re man was arm.
De rij ke man had zeer ve Ie scha-
pen en koeien.
Maar de ar me had niets an ders
dan een ooilam.
Het at van zijne he te, en dronk
van zijnen beker, en sliep in zijnen
schoot, en het was hem als ee ne doch ter.
Op ze ke ren dag kwam on ver wacht
een gast bij den rij ken man.
Die gast zou bij hem eten.
De rij ke man wil de dien gast
vleesch voor zet ten.
Slacht te hij toen een van zijne ei-
ge ne scha pen ?
Neen. Hoor eens, wat hij deed.
Hij nam het lammetje van den ar-
men man stil weg, slacht te het, braadde
het en gaj er van aan den gast.
Hoe vindt gij dat ?