Boekgegevens
Titel: Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Deel: No. 1
Auteur: Veenendaal, E.J.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1895
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8645
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202059
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
9. WA TKK.
Wat zoii den wij beginnen, als wij
geen wa ler had den ?
Hoe zou den we ons dan schoon kun-
nen was sehen?
Hoe zou det) we dan het eteri gaar
kunr.en koken?
Hoe zou den we dan on ze hui zen
rei ni gen ?
Hoe zou den we dan on zen dorst
les sehen ?
Hoe zou den de plan ten dan groei en ?
Neen, zon der wa ter zou den de men-
schen tn'el kun nen le ven.
Daar om beeil God ons ook zt o veel
wa ter ge ge ven.
Het wa ter is een rijk ge schenk van
God.
Er is zout wa ter en er is zoet wa ter.
Zout wa (er is er in de zee,
Zoet wa ler is er in de ri vie ren.
Zoet water is goed om te drin ken,
njaar zout wa ter kan men niet drin ken.