Boekgegevens
Titel: Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Deel: No. 1
Auteur: Veenendaal, E.J.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1895
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8645
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202059
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scanScanned page
8e dr.
B|i den Uitgever dezes verschijnt mede :
DE ZWAET-Hdsen, Geschied, des Vaderlands. 2 st. è, 30 et
ÜB ZWART-v. Zanten, » » » 2 st. è, 30 »
— — Eenige bladz. uit de Alg. Gesch. le st. 30, 2e st. 35 »
— — Bijbelsche tafereelen. Met 48 plaatjes 2 st. a 30 »
H. NIEUWHUIS en F. C. WIJLE, Christelijk school-
boek der Kerkgeschiedenis. 7e druk . . 45
C. VAN DER VELDEN Jz, Raad en Bestuur le st. . 25
— — Raad en Bestuur 2e en 3e stukje, a . 30
R. HUSEN, Eerste beginselen van Ned. Taalk..5e druk 25
e. J. VEENENUAAL, Volksw. en Maatsch verkeer. 6e dr. 40
25
30
35
35
35
10
V,
25
40
40
30
10
20
15
25
25
30
15
15
15
20
15
50
40
15
10
30
30
25
20
25
10
. / 1.25
100 I. 1.00
. , 1 00
Vergeet-mij-nietjes. 7e druk
— — Reseda. Leesboek voor school en huis
— — Uit het Delfstoffenrijk. 4e druk
— — Uit het Plantenrijk. 3e druk
— — Uit het Dierenrijk. 4e druk
— — Trap der jeugd. 7 stulges, 4, 5, 6, 7^3,
— — Klimop. 3 stukjes, le en 2e a I2V2, 3e
— — Vertellingen en versjes, le st. 20 ct. 2e st
— ~ Van Nabij en van Verre .
— — De Plantentuin ....
B. HENDRIKS, De Kindervriend. 5e druk.
R. v. MILL, le—5e Spel- en Leesboelge. 6, 7Vs
121/2, No 2
» 2
Leesboek voor school en huis
A. EVERS, Nuttig en aangenaam. No. 1
— — De Speeldoos . . . . » 1 20,
— — Vertellinkjes en versjes. 3e druk
— — Mijn Leerplan. .
VAN WIJK, Bladknopjes
— — Blaadjes . . . -
— — Bloesemknopjes .
— — Bloesems ....
VERMEULEN, Leercursus. 1 & 2 a 10,
de WAAL, Mijn Bibliotheek. 3e druk.
WEERSMA, Uitspanning door inspanning
VAN ZÜYLEN, BrieQes ....
VERGERS, Bekn. Geschied, van Nederland
v. WAGENINGEN, Tijdtafel v. d. Gesch. d.
KEUNING, Zingende pelgi'im 2e druk .
- — Lieven en Loven. ....
WIJLE, IJe zangvriend. 5e di-uk .
SMINK, De kleine zanger 2e druk
van WIJCK, üe Christelijke zanger. 2e druk.
VOERMAN, Eenvoudige Liederen .
fiERNE, Hosanna 2e druk ....
ZALSMANS Kinderprenten in 70 soorten. . Per
v. ROOIJB.N, Opvoeding in de lagere school
3 <Sc 4 a
1 en 2
Vad.