Boekgegevens
Titel: Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Deel: No. 1
Auteur: Veenendaal, E.J.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1895
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8645
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202059
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
m WIE SCHOnîK II HET I.E ¥EM ?
Wie schonk het Ie ven aan u en aan
al de jongens en meisjes op aar de?
Wie gaf u oo ren, om er mee te
hoo refïy oo gen, om er mee te zien, een
neus, om er mee te rui ken, een mond,
om er mee te proe ven, te pra ten en te
zin gen, han den om er mee te vat ten,
bee nen en voe ten om er mee te gaan?
Wie gafu ver stand, otn het goe de van
het kwade te kunnen onder scheiden?
Dat deed God.
God, die al les schiep, wat gij in de
na tuur ziet, heeft ook u het Ie ven
ge ge ven.
Hij schonk^ u het Ie ven, op dat
gij Hem zoudt lief heb ben.
Al ziet gij Hem niet, Hij ziet u wel.
Hij zorgt voor u, bij dag en nacht.
Looft den Heer ; want Hij is goed.
Looft Hem met een blij ge woed;
Want zijn goe der tie ren heid
Zal be staan in eeu wig heid.