Boekgegevens
Titel: Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Deel: No. 1
Auteur: Veenendaal, E.J.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1895
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8645
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202059
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
35. ACH TELOOSHUIU.
Ik ken een jon ge tje, dat zeer ach-
te loos is
Nooit legt hij zijn din gen op ee ne
vas te plaats. Nu legt hij ze hier
neer en dan daar neer.
Daar om kan hij ze ook niet vin-
den, wan neer hij ze noo dig heeft.
Als hij ' s mor gens opstaat, liggen
zij ne klee de ren o ver al te slin ge ren;
want hij had ze 's avonds niet net jes
op een stoel ge legd.
Wan neer het tijd is om naar school
te gaan, is zijn pet weg, en kan hij
zij ne boe ken niet vin den.
Dan geeft hij ie der een de schuld
en ver geet hij, dat hij zelf de schuld
van al les is.
In de school gaat het net zoo.
Nu is zijn boek, dan we der zij ne
lei weg.
Daar om moet hij ge du rig school
blij ven.
Foei, die ach te loo ze jon gen!