Boekgegevens
Titel: Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Deel: No. 1
Auteur: Veenendaal, E.J.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1895
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8645
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202059
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
34. »E SCHOOI..
In de school zit ten veel kin de ren.
De kin de ren zit len op ban ken en
aan les se naars.
In de les se naars lig gen de lei en en
de boe ken der kin de ren.
De kin de ren ko men in de school
lee ren.
Zij lee ren Ie zen, schrij ven, re ke-
nen, lee ke nen, zin gen, en spre ken.
De mees ter on der w ijst de kin de ren.
De kin de ren zijn leer lin gen van
den mees ter.
De school heeft vier mu ren.
In de mu ren zijn ra men en deu ren.
Hoeveel ramen en deuren ziel gij?
In de school zijn ook bor den.
Die bor den zijn zwart.
Op die bor den wordt mei wil krijt
ge schre ven.
De kinderen sein ij ven met griffels
op de lei, en met pen en inkt op pa pier.