Boekgegevens
Titel: Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Deel: No. 1
Auteur: Veenendaal, E.J.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1895
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8645
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202059
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
29. CROOT W/k »KR.
Groot va der noem ik den va der
van mijn va der en den va der van
mij ne moe der.
Groot va der heeft grij ze ha ren.
Hij kan niet zoo vlug loo pen als
va der. Dat komt, om dat hij zoo oud is.
Groot va der is ze ven tig ja ren oud.
Hij kan ook niet goed meer zien. Daar-
om zet hij den bril op, als hij wil le zen.
Die bril zit in een doos je, en dat
doos je draagt groot va der in zijn
vest zak.
Groot va der is heel vrien de lijk je-
gens mij. Als ik uil school kom, roept
hij mij bij zich en vraagt hij mij, wat
ik ge leerd heb.
Soms gee/t hij mij een pre sent je.
Laatst leer de G,root va der mij dit
vers je:
Je zus ziet de klei ne kin dren
Met een oog van vriendschap aan;
Wat dan, He ven ! zou ons hin dren
Om naar Je zus heen le gaan ?