Boekgegevens
Titel: Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Deel: No. 1
Auteur: Veenendaal, E.J.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1895
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8645
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202059
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
2H
31. OM ZE APPEI^BOOM.
In on zen (uin staat een ap pel boom.
O, zulk een mnoi e !
De stam is dik ker dan dit blad
lang is
Hij is hooi; op ^e groeid en met een
aan tal lak ken be zet.
In de len Ie is het een lust om on-
zen ap pel booin te zien.
Dan draagt hij wit-roo de bloe sems
tus schen de groe ne bla:id jes.
Als de bloe sems af ge val len zijn,
ko men er ap pel ijes aan de boo men.
Eerst zijn die ap pe len lieel klein,
maar zij worden al groo ter en groo ter.
Als zij in den herfst rijp zijn, zet
va der een lad der te gen den boom,
klimt er op, en plukt de ap pe len.
Dan krij gen wij man den vol ap-
pe len,
Moe der bergt die in den kei der, en
geeft er ons ge du rig van te e ten.