Boekgegevens
Titel: Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Deel: No. 1
Auteur: Veenendaal, E.J.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1895
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8645
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202059
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
20. »E HI.EI IVG S:VOISP STER
Trijn tje wil de al les aan ra ken.
Lag er een ap pel met een rood wan-
ge tje, da de lijk dacht zij:
Daar moet ik eens in bij ten.
Moes', zij voor moe der sui ker in den
win kei ha len, dan maak le zij on der-
weg het pa pie ren zakje o pen en nam
zij er iets uil.
Eens stond er een kan met stroop in
de kast.
O, lek ker stroop je! zei zij, ik
moet u toch e ven proe ven; wat daar
aan den rand zit, mag ik wel r// lek ken.
Maar zij doop te er ook den vin ger
e ven in, en lek te dien af.
Daar kwam moe der aan.
Trijn tje wisch te gauw haar mofid je
af.
Maar moe der had het ge zien, doop te
ha ren vin ger er in, en streek dien
on der Trijn tjes' neus.
Zoo werd Trijn tje de keu ken uil-
ge stuurd. le der lach te haar uit.