Boekgegevens
Titel: Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Deel: No. 1
Auteur: Veenendaal, E.J.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1895
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8645
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202059
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
15. HET IMES».
Het mes be staat uit twee hoofd dee-
len : het lem mer en liet hecht.
Het heclit is van hout, van been, van
hoorn, van zil ver enz.
Het lem mer is ge maakt van ij zer
en staal.
[Jet mes is door den smid ge maakt.
Om het mes scherp te maken, wordt
het ge sle pen.
Tot slij pen van mes sen gebruikt men
den slijp steen en de slijp plank. Va der
maakt hel scheer mes sciierp op een
olie steen en op een inem.
De dee len van hel lem mer zijn:
hel blad, de snee, de punt en de rug.
Men heeft ve le soor ten van mes sen,
als: brood mes sen^ ta fel mes sen, zak-
of knip mes sen, scheer mes sen, pen-
ne 7nes sen, snoei mes sen enz.
Kin de ren mo gen nieMnfii-j^es sen
spe len.