Boekgegevens
Titel: Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Deel: No. 1
Auteur: Veenendaal, E.J.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1895
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8645
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202059
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
t4. OM ZE ZfVy^ E.U fVEÜV.
In de maand Mei kwu men twee
zwa lu wen op ons dak.
Zij vlo gen af en aan, en wa ren
zoo blij, O zoo blij!
Zij uil den een nestje bou wen.
Zij ke ken tel kens naar ons huisje.
Ons huis je be viel hun het best.
Dat zag ik wel.
Nu gin gen zij sa men aan het werk.
Zij haal den een sna vel vol nat te
klei, en streken die tegen den muur,
vlak on der de goot.
Eerst kwam de ee ne zwa luw, dan
kwam de an der.
O, het ging zoo vlug!
Zij ble ven maar aan den gang en
had den bin nen kor ten tijd het nest je
klaar !
Dat waren ijverige metselaars!
Toen zei moe der: Daar uit kunt
gij eens zien, kind! wat men door
vlijt kan uit voe ren. Besteed den tijd
u wer jeugd toch goed!