Boekgegevens
Titel: Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Deel: No. 1
Auteur: Veenendaal, E.J.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1895
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8645
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202059
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
13. OP HEX VEI.D,
Op het veld groei en gras en bloe-
men, ha ver en kla ver, rog ge en tar-
we, aard ap pe len en knol len, erw ten
en wik ke, vlas en hen nep.
Ook zijn daar boo men en strui ken.
Ve Ie die ren Ie ven er, als: slak ken
en wor men, muizen en rat ten, ha zen
en vo gels, ke vers en ka pel len enz.
Ve Ie men schen ar beiden op het veld
van den a vond tot den mor gen.
Zij ploe gen en eg gen ; zij zaai en en
maai en ; zij po ten en plan ten; zij
wie den en hak ken.
Zij la den de vruch ten op den wa-
gen, of op den krui wa gen, of in de
schuit, en bren gen ze naar huis.
Hebt gij dit al eens qe zien/^
Kent gij het on der scheid tus schen
wei land en bouw land?
Waar voor ge bruikt men de eg ?
Wat ge bruikt men in den tuin in
plaats van de eg?
En wat in plaats van den ploeg?