Boekgegevens
Titel: Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Deel: No. 1
Auteur: Veenendaal, E.J.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1895
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8645
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202059
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
9. EEM LEKR OIE RI OK JOM CÏEM.
Een heer vroeg aan een klei nen
schoor steen ve ger, of hij de let ters al
ken de ?
O ja, mijn heer! zei hij.
Kunt gij Ie zen ?
O ja, mijn lieer !
Dit welk boek hebt gij ge leerd ?
Ik heb nooit in mijn Ie ven een boek
ge had, mijn heer !
En wie was uw mees ter ?
Ik heb nooit school gegaan.
De heer vond het vreemd, dat die
jon gen Ie zen kon, en vroeg :
Hoe hebt gij dan lee ren Ie zen ?
Toen zei de jon gen:
Een an de re klei ne schoor steen ve-
ger heelt mij de let ters ge we zen op
de uit hang bor den en voor de ra men
der win kels. Die klei ne schoor steen-
ve ger was njijn mees ter. De uit hang-
bor den voor de hui zen wa ren mijn
boe ken.