Boekgegevens
Titel: Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Deel: No. 1
Auteur: Veenendaal, E.J.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1895
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8645
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202059
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
S. OE TUIM.
De tuin ligt meest al bij hel huis.
De tuiïi is in ge slo ten door een heg,
een schut ting of een muur.
Door een deur of een hek komt
men in den tuin.
In den tuin zijn ve Ie bed den, waar-
op al Ier lei plan ten staan, zoo als :
sla, wor te ten, pe ter se He, ui en, kool,
an dij vie, bie ten enz.
Tus schen elke twee bedden is een
smal pad.
Een breed pad loopt recht of kron-
ke lend van het ee ne ein de van den
tuin naar het an de re.
Er zijn ook bloem bed den in den tuin.
Daar op bloei en ro zen, as ters, re-
se da, Ie li ën, klokjes en an de re
Moe men.
In den tuin groei en ook bes sen,
aard bei en en fram bo zen.
Ook zijn er vrucht boo men.
Kunt gij mij zeg gen, wat aan de
vrucht boo men groeit?