Boekgegevens
Titel: Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Deel: No. 1
Auteur: Veenendaal, E.J.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1895
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8645
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202059
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Klimop: leesboekje voor de laagste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
6. UE UOO VE HOOL.
De va der van Su ze wil al tijd we-
ten, met wie zijn doch ter tje om gaat.
Op ze ke ren dag vroeg Su ze, of
zij met Grietje van den smid naar
de stad mocht gaan.
Haar vader keurde dit af, omdat
Grietje wel eens lee lij ke woorden
spreekt.
Lieve vader, zei Suze, denkt gij
dan, dat haar gezelschap niet goed
voor mij is ? Ik ben oud en wijs ge noeg
om haar in 't kwaad niet na te vol gen.
De vader zweeg, nam een doove
kool uit den doofpot, gaf die aan zij ne
doch ter, en zeide: Zij zal u niet
bran den, kind! Pak ze ge rust aan,
Suze deed het; maar haar mooi,
blank handje werd er mor sig van en
haar wit jurkje bij on ge luk ook.
Ko len ma ken vuil, al bran den ze
niet, zei de vader. En zoo is het
ook met slecht ge zei schap.