Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
Verbrekend der golven geklots,
Trotseerend des vijands geschut.
Zoo staat zij, de onneembare Rots,
^Miljoenen ter schuilplaats en stut.
Wee, wien zij tot ergernis strekt!
Hij stoot zich te pletter aan haar;
Te laat wordt de draaikolk ontdekt.
Te laat wordt hij d' afgrond gewaar.
Staan stopplen en stroo eens in gloed.
Het goud zal in 't vuur niet vergaan:
Gemeente des Heeren, houd moed!
De Rotse der eeuwen blijft staan.
XXXII.
Verdwaald in het >Voiid.
Een soldaat op Ceylon maakte gaarne uitstapjes in het
bosch. Op zekeren avond ging hij weder derwaarts. Hij
had het plan, als naar gewoonte, alleen den zoom van het
bosch te betreden, en eer het donker werd terug te keeren.
Maar terwijl hij voortwandelde, rende een paww hem voorbij.
Oogenblikkelijk trachtte hij den pauw te vangen. Hij snelde
hem achterna, wierp hem met steenen, en gaf zich zoo ge-
heel aan het jachtmaken op dien vogel over, dat hij vergat,
waar hij was, en in de kronkelingen van het bosch verdwaald
raakte. Toen hij dit begreep, liet hij den pauw varen, en
zocht een uitweg.
Maar hij was als in een doolhof. Nergens zag hij een pad.
Het beste, dat hij doen kon, was een boom te beklimmen,
7