Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
in den grond gevonden wordt, anders dan steenkool? Is
boter geen vet, en is koren geen zaad? Wat is leder anders
dan huiden, en is zijde niet de webbe van een rups? En
mogen wij de kat niet evengoed een dier van het tijgergeslacht
noemen, als den tijger een dier van het kattengeslacht?"
„Ik dacht het al, dat Vader ons bij den neus had!" her-
nam Betje. „Nu, 't was toch wel aardig!"
XXX.
Gescliiedeilis van den ouden Knotwilir.
Drie jaren lang had ik kalm hier gestaan; geen enkel
takske was tot dusver door storm of koude gekrenkt; al de
takken bogen zich tot mij. Soms zag ik bij een hevigen wind-
stoot een oogenblik mijn
kruin in het riviertje; dan
groette het mij, maar het
fronsen van zijn spiegelvlak
bleef mij een raadsel. Ik
wenschte hooger te komen,
om mij beter in hem te kun-
nen spiegelen. Voor mijn
wortels was het ri viertj e mild:
het omgaf ze steeds; nooit
ontbrak het mij aan levens-
sappen.
Vroeg in 't begin van het
vierde jaar, voor dat nog het
eerste groen aan de boomen kwam, zag ik een man met
een krom mes en een ladder bij me staan. De ladder leunde
tegen mij. Een rilling ging door mijn leden. Nog een