Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
Eerst tegen elf uren trekt de nevel op, en werpt de zon
haar stralen op de velden van Lützen. Gustaaf Adolf wil
nu niet langer wachten. Nog eenmaal buigt hij het hoofd,
en bidt overluid met buitengewone innigheid. Daarop slaat
hij de oogen ten hemel, vouwt de handen om het gevest
van zijn degen, 'en roept uit: „Jezus, Jezus, help mij heden
strijden tot eere van uw heiligen NaamP' en het zwaard boven
zijn hoofd zwaaiende, voegt hij er bij: „Thans voorwaarts in
den Naam des Heeren!"
„God met ons!" klinkt het van de lippen zijner vele dui-
zenden krijgers; en nu gaat het op den vijand los. Er ont-
staat een bijzonder felle strijd, en de zege blijft lang onbe-
slist. Eindelijk dringt Gustaaf Adolf met den rechtervleugel
■van zijn leger zegevierend door den vijand, en deze wijkt
terug. Maar kort daarna verneemt hij, dat zijn linkervleugel
wijkt. Binnen weinig oogenblikken is hij daar, stelt zich
aan het hoofd der zijnen, en snelt met den stormpas vooruit,
om door zijn voorbeeld hun ijver op te wekken. Maar hij