Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
de Zweden bij het stadje Lützen, niet ver van Leipzig, op
Wallenstein's leger stooten. Reeds den volgenden morgen
bereidt men zich tot den slag. Het is een koude herfst-
morgen, de natuur ligt in een dikken nevel gehuld. Zonder
harnas, alleen met een kolder van elandshuiden gedekt, rijdt
de Koning van de eene afdeeling naar de andere, en.vuurt
met krachtige woorden zijn soldaten tot dapperheid en vol-
harding aan. Men biedt hem een harnas aan, maar hij wijst
het af met de woorden: „God is mijn harnas!" Nu knielt
hij biddend neder en het geheele leger met hem. Daarna
zingen allen in heilige geestdrift, onder het geschal van
pauken en trompetten, het beroemde krijgslied, door den
held zei ven vervaardigd:
Wees niet vervaard, gij kleine stoet!
Hoe luid des vijands overmoed
Zijn zegelied doe klinken;
Hij rekende op uw ondergang.
Maar voedt dien ijdlen waan niet lang;
Laat gij den moed niet zinken!
'tis Godes zaak, waarvoor gij strijdt;
Op Hem gehoopt, vertrouwd altijd;
Laat rustig God regeeren!
Zijn liefde, in Christus eindloos groot.
Zal, daar Hij hulp beschikt in nood.
Zijn Woord doen triomfeeren!
Ons heeft de Heiland vergewist.
Dat aller boozen macht en list,
Niet ons, maar hen zal krenken.
Hun roem verkeert in hoon en spot;
God is met ons, en wij met God:
Hij zal de zege'ons schenken.